image

Liinats´uraq om Tartoh ütte kjauv seto miihhilaulu park´. 2000. aastaga sügüse naksiq jo innegi harvakult üteh esinenüq meheq kuuh kõrra perrä laulmahe kjauma. Koorih laulvaq päämiselt seto juuriga mehe, kiä elässeq Tartoh ja kinkäle miildüs sääne miihhi laul, mitä laulti 19. aastagasaa lõpuh ja 20. aastagasaa algusõh seto küllih.

Seto miihilaul om veid´o tõistmuudu, ku njooq lauluq, mitä naas´eq ommaq laulnuq; miihhi lauluh om erri muudu pingutõduq helüq, pikembäq ääleq ja pall´o erisugumatsi ilostuisi. Nigu seto naisilauluh, jagonõs ka seto miihhilauluh synolise järgi ütlev koor terävä helüga killõst ja vool´ult lakja hargnõvast torrõst. Liinats´uraq laulvaq njoid laulõ, mitä myistsõvaq viil Kodo-Setomaal uma laulõ laulnuq Uusvada ja Meremäe meheq, veid´o vähäp laulõ tõisist Setomaa nulgist, naisi puult üle võõdõt miihhilaulõ ja setokõisi ummamuudu ümbre pant vahtsit rahvalaulõ.

Pargih laulvaq (vai ommaq laulnuq): Hao Paali, Kalkuni An´dreas, Kalla Urmas, Kolga Kaspar, Lippusõ Pärtli, Panovi Piitre, Sommõri Lauri, Vahelaanõ Paali, Valpri Valdo, Haagi Arvi, Sarve Heno, Metssalu Jüri, Sibula Tiit, Kahuski Neeme, Lintropi Aado, Orasõ Urmas.

image

Viimased postitused

Uusvada kirmas.
Vahtsõt • august 10, 2011
Juubõliaastak
Vahtsõt • september 22, 2010
katś kontsõrti
Vahtsõt • oktoober 8, 2009
Artikliq • oktoober 7, 2009
Liinats’uraq ja Masta Gru: “battle”, miä oll’ rohkõba “duett” :)
Lauluq • august 31, 2009